Czy opłaca się inwestować w budynki o wysokim standardzie energetycznym?

Coraz częściej słyszymy, że sposobem na ograniczenie zużycia energii w budynkach jest stawianie ich w nowoczesnych energooszczędnych technologiach, powstaje jednak pytanie: „Czy opłaca się inwestować w budynki o wysokim standardzie energetycznym?”
budynki o wysokim standardzie energetycznym

 

Od 2021 roku, zarówno ściany, jak i dachy będą musiały być cieplejsze – Warunki techniczne zakładają obniżenie ich U o 0,05 W/(m2*K) w stosunku do obecnych wymagań. O ile trzeba będzie pogrubić warstwę izolacji termicznej?

Zależy to od zastosowanego materiału i jego współczynnika przewodzenia ciepła λ. Dla uproszczenia możemy przyjąć, że warstwę izolacji w danej przegrodzie trzeba będzie zwiększyć w przedziale od 5 do 10 cm, zależnie od skuteczności i jakości materiału. Warto pamiętać o tym, że wymagania dotyczące izolacyjności termicznej dachu są i będą wyższe niż w odniesieniu do ścian zewnętrznych, bo to właśnie przez dach ucieka z budynków najwięcej energii cieplnej – nawet do 40 %. Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków od 2021r „budynki o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię” będą prawnie wymaganym standardem. My zakładamy, że już za dwa – trzy lata większość budynków jednorodzinnych budowanych w Polsce będzie spełniała te kryteria. Program dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierający budowę bądź zakup budynków pasywnych i niskoenergetycznych z pewnością sprawi, że budynki o wysokim standardzie energetycznym będą cieszyły się większym zainteresowaniem.

Czy inwestor może już dziś w prosty sposób osiągnąć lepszą izolacyjność przegród bez zwiększania ich zaprojektowanej grubości?

Inwestor może zastosować rozwiązania o najlepszych parametrach i materiały o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła, jak na przykład doceniana na rynku i coraz popularniejsza wśród inwestorów i wykonawców Super-Mata o współczynniku λ równym 0,033 W(m*K). Skuteczność izolacji budynku zależy od zachowania ciągłości ocieplenia, czyli wyeliminowania mostków termicznych, a także od wykonania solidnej paraizolacji, czyli zachowania szczelności budynku. To wszystko w zasadzie opiera się na wiedzy i doświadczeniu fachowców którzy tę izolację montują. Na rynku nie brakuje solidnych wykonawców, więc warto dokonywać dobrych wyborów.

Lepsza izolacja przegrody – grubsza warstwa bądź materiał o niższym współczynniku lambda – spowoduje wzrost kosztów inwestycji. Jakie to przyniesie korzyści podczas eksploatacji?

Jeżeli uwzględnimy pełne koszty montażu instalacji w przegrodzie (są niezmienne i wpływają na jej efektywność) samo zwiększenie grubości jej warstwy ma naprawdę niewielkie znaczenie finansowe. W przypadku dachu skośnego te niezmienne koszty to na przykład robocizna, profile, łączniki, paraizolacja, sucha zabudowa  z  płyt g-k i różne materiały pomocnicze. Inwestycja w lepszą izolację podniesie jej koszt nie więcej niż o 10 %, a możemy zyskać nawet 30 % wyższą efektywność termoizolacyjną danej przegrody. Korzyści możemy oczywiście mnożyć, ale udowodniono wielokrotnie, że opłaca się inwestować w budynki o wysokim standardzie energetycznym, i to nie tylko z punktu widzenia pojedynczego inwestora, który osiągnie wyższy zwrot z inwestycji niż na lokacie bankowej, ale również z perspektywy ogółu społeczeństwa oraz gospodarki. Pamiętajmy o tym, że budynki odpowiadają za 40% zużycia energii, a w tym ponad 80 % udziału stanowi energia konieczna do ogrzania domu.

 

Do świadomości ludzi bardziej przebiła się oferta żarówek energooszczędnych, a niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że oświetlenie to jedynie 3-4 % kosztów energii w budynkach mieszkalnych.

żarówka energooszczedna

Jaki jest wpływ podwyższonych standardów energetycznych w budownictwie na rozwój gospodarczy?

Dla krajowej i globalnej gospodarki inwestowanie w budynki o wysokim standardzie energetycznym jest i będzie strategicznym priorytetem. Z jednej strony ma on bardzo pozytywny wpływ na ochronę środowiska (ograniczenie emisji spalin i gazów cieplarnianych) a z drugiej strony redukuje zapotrzebowanie na energię, czyli zapewnia większe bezpieczeństwo, niezależność i przeciwwagę dla rosnących kosztów nośników energii, a z trzeciej – nowe trendy są czynnikiem napędowym wzrostu koniunktury w budownictwie. Jest w tym głęboki sens ekonomiczny, bo uwzględniając łącznie zdyskontowane koszty inwestycji i eksploatacji, bezwzględnie opłaca się inwestować w budynki o wysokim standardzie energetycznym, ale co nie mniej istotne – również poddawać termorenowacji starsze budynki, zarówno mieszkalne jak i publiczne, na przykład szkoły oraz szpitale.

wzrost gospodarczy budynki energooszczędne