Serwis

serwis

Wykorzystując kolektory słoneczne produkujemy energię za darmo. Jednak co jakiś czas instalacji solarnej potrzebny jest serwis, ponieważ jak każde inne urządzenie także i ona może ulec awarii.

 

Serwis kolektorów słonecznych jest niezbędną czynnością, która zapewnia prawidłową pracę instalacji. Urządzenia, szczególnie te które znajdują się na zewnątrz, stale narażone są na zmienne warunki atmosferyczne – w okresie letnim jest to wysoka temperatura oraz promieniowanie UV, w okresie zimowym natomiast jest to niska temperatura i oblodzenie. Stopniowa korozja połączeń, otulin i innych elementów skutkuje zagrożeniami takimi jak:

 • wyciek nośnika ciepła,
 • szybkie starzenie się nośnika ciepła,
 • spadek ciśnienia w instalacji,
 • zapowietrzenie instalacji,
 • powstawanie rozszczelnień i dalsza korozja.

Ponadto warto nadmienić, że czynnik nośny (glikol) w niesprzyjających warunkach atmosferycznych jest poddawany nienaturalnie dużym ciśnieniom i wahaniom temperatury, co powoduje jego szybkie zużywanie. Efektem tych niesprzyjających czynników jest znaczny spadek sprawności całej instalacji lub wręcz jej uszkodzenie.

W celu zapobiegania awariom wykonuje się serwis instalacji.

 

Kiedy jest potrzebny serwis?

Instalację najlepiej serwisować po okresie zimy, gdzie niskie temperatury i opady mogły poczynić szkody w instalacji, oraz na jesieni, po zakończeniu okresu letniego, ponieważ instalacja była wtedy poddawana najgorszym warunkom środowiskowym podczas swojej pracy. W przypadku długo nieserwisowanej instalacji lub gdy zauważymy znaczny spadek sprawności cieplnej instalacji, należy niezwłocznie dokonać przeglądu i serwisu celem przywrócenia poprawnej pracy układu.

Jak wygląda serwis?

Serwisu dokonują doświadczeni i profesjonalnie przeszkoleni specjaliści.  Dokonają oni niezbędnych przeglądów, napraw i w razie konieczności wymian uszkodzonych elementów.

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania instalacji przy pełnych parametrach użytkowych konieczne jest okresowe wykonanie kontroli:

 • Ciśnienia w instalacji
 • Różnicy temperatury między wyjściem cieczy w obwodzie i jej powrotem do kolektora Działania pompy
 • Odgłosów towarzyszące pracy instalacji,
 • Zanieczyszczenia szyb kolektora,
 • Stężenia środka zapobiegającego zamarzaniu: sprawdzać zawartość procentową glikolu w roztworze co 2 lata;
 • Kwasowości roztworu środka zapobiegającego zamarzaniu: jeżeli pH tego roztworu obniży się < 6,6 (słabo kwaśny), należy wymienić roztwór wody / glikolu;
 • Anody zapobiegającej korozji w zasobniku: okresowo sprawdzać czy nie została zużyta.

Zgodnie z zaleceniami producentów kolektorów słonecznych przegląd instalacji solarnej należy wykonywać corocznie (w najgorszym przypadku nie dłużej niż raz na 2 lata). Przeglądów powinna dokonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Dodatkowo raz na 5 lat należy pamiętać o wymianie płynu solarnego.

 

Przykładowe objawy awarii instalacji solarnej i prawdopodobne przyczyny:

– ciśnienie poniżej 1 bar (nieszczelna instalacja),
– nienagrzewanie zasobnika w największe upały (zapowietrzenie instalacji, zbyt duży przepływ),
– zasilanie instalacji cieplejsze od powrotu (zapowietrzenie instalacji, awaria pompy obiegowej),
– sterownik nie załącza pompy obiegowej (awaria sterownika lub awaria pompy),
– płyn solarny ma kolor brązowy (przepalony płyn solarny nadający się do wymiany).

 

Firma AdMat-Eko zajmuje się serwisem instalacji:

kolektorów słonecznych,

pomp ciepła,

paneli fotowoltaicznych

Serwis urządzeń obejmuje okres gwarancyjny, a także pogwarancyjny. W trosce o prawidłowe funkcjonowanie instalowanych urządzeń gwarantujemy naszym klientom:

– pierwsze uruchomienia,

– okresowe przeglądy,

– naprawy,

– nadzór nad budowami indywidualnymi.

Czas oczekiwania na interwencje jest zawsze skracany do niezbędnego minimum. Dzięki posiadaniu wielu ekip serwisowych na terenie całej Polski działamy szybko i sprawnie. Zadowolenie Klienta jest naszym celem nadrzędnym.

Posiadamy wszystkie niezbędne akcesoria, do łatwego napełniania, płukania i odpowietrzania zamkniętych systemów grzewczych, części serwisowe do układów solarnych, płyny solarne, itp.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami i skorzystania z usług naszego serwisu.