Szkolenia

szkolenia

Szkolenia pozwalają nam na szerzenie i propagowanie wiedzy na temat Odnawialnych Źródeł Energii, a także ochrony środowiska.

 

Zależy nam na podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa na temat wykorzystania OZE, dlatego oferujemy:

  • doradztwo dla Gmin wraz z nadzorem nad inwestycjami.
  • pisanie wniosków o dofinansowanie (min. Program Prosument)
  • organizacje kursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży,
  • czynny udział w przedsięwzięciach związanych z branża OZE:

– prezentacje,
– pokazy,
– udział w spotkaniach,
– organizacja konkursów,
– festyny,
– targi, itp.

  • szkolenia z zakresu OZE.
  • szkolenia z montażu systemów energii odnawialnej,
  • szkolenia z zakresu projektowania różnych systemów- pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa i inne,
  • szkolenia z zakresu ochrony środowiska.

Szkolenia pozwalają uczestnikom nabyć widzę związaną z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii, efektywnością energetyczną, implementacją przepisów Unii Europejskiej(w tym również możliwość uzyskania finansowania inwestycji). Szkolenia skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznychpomp ciepła.

Program szkoleń dopasowywany jest indywidualnie dla każdej grupy. Uczestnicy uzyskają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą problematyki energetycznego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, a także z zakresu ochrony środowiska. Dzięki rozległej wiedzy szkoleniowców kursy organizowane są w sposób ciekawy i na najwyższym poziomie. Kadra szkoleniowa jest profesjonalna i posiada stosowne uprawnienia do ich prowadzenia.

Szkolenia adresowane są dla:

– firm,

– organizacji samorządowych i pozarządowych,

– szkół.

Po odbytym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo, co może okazać się przepustką do dalszej kariery.

Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii. Gwarantujemy wysoką jakość naszych szkoleń.

 

Zapraszamy na nasze szkolenia!