Polska na szarym końcu w rozwoju OŹE wobec innych krajów UE

Obecnie Polska jest na szarym końcu w rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. Niestety prawie 20 lat opóźnienia w stosunku do innych, wysoko rozwiniętych krajów w dziedzinie OŹE to bardzo duża przepaść.
OŹE 

Dla uzmysłowienia sobie tej przepaści przedstawiono zacofanie Polski w tej dziedzinie na przykładzie instalacji fotowoltaicznych.

Udział energii pochodzącej z fotowoltaiki w przeliczeniu na głowę mieszkańca w Polsce wynosi  1 W. Jest to najmniej w całej UE, bo dla porównania w Niemczech na głowę mieszkańca przypada prawie 1000 W. Jak widać jest to kolosalna różnica nad którą trzeba stale pracować i dążyć do jej zmniejszenia.

Europejskie firmy energetyczne wycofują się z inwestycji w konwencjonalne źródła energii, przy czym w Polsce koncerny energetyczne inwestują w budowę nowych bloków konwencjonalnych, bo jak twierdzą stare za chwilę padną. Budowa nowych bloków ze względu na zapotrzebowanie w szczycie zimowym jest niepotrzebna, gdyż my tych bloków nie wykorzystamy, a poniesiemy jedynie duże koszty tych przedsięwzięć. Czas zmienić ten sposób myślenia.

Powinniśmy stare bloki zastąpić czymś zupełnie nowym, a nie nowocześniejszymi blokami węglowymi.

Mamy wszystkie potrzebne zasoby. Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, mamy biomasę, którą możemy znacznie lepiej wykorzystać niż obecnie, mamy wystarczającą ilość wiatru, słońca, geotermii, ale te zasoby wykorzystujemy tylko w ułamku procenta.

Jest wiele sposobów aby zwiększyć udział OŹE na pokrycie zapotrzebowania energii dla domu:

Pompa ciepła

O tym czy z punktu widzenia ochrony środowiska pompa ciepła jest urządzeniem lepszym niż kocioł na węgiel, decyduje przede wszystkim jej sprawność wyrażana współczynnikiem efektywność. Ważny jest też sposób wytwarzania zasilającej ją energii elektrycznej.

Dobrym choć kosztownym sposobem na uzyskanie niskiego wskaźnika EP w domu z pompą ciepła jest zastosowanie w nim ogniw fotowoltaicznych.

POMPA CIEPŁA

Biomasa

Jednym ze sposobów zwiększenia udziału OŹE na pokrycie zapotrzebowania energii dla domu jest biomasa. Spełnienie wymagań rozporządzenia jest bardzo łatwe jeśli wybierze się urządzenie spalające biomasę – kocioł na drewno w postaci polan, brykietów, peletów i zrębków lub na słomę. Zwolennicy wytwarzania ciepła z biomasy zwracają uwagę na to, że jest ona paliwem tanim, powszechnie dostępnym i odnawialnym, czego nie można powiedzieć o węglu kamiennym. Wprawdzie powstaje on z roślin, lecz trwa to miliony lat.

BIOMASA

Przestańmy być na szarym końcu zacznijmy korzystać z OŹE! Dzięki temu zadbamy o nasze zdrowie, środowisko, a także o nasz portfel.
oźe