Nasze realizacje

Nasze realizacje dotyczą głównie inwentaryzacji obiektów na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowej, a także montażu kolektorów słonecznych.

 

Oto główne nasze realizacje:

– Inwentaryzacja obiektów, przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej na potrzeby montażu kolektorów słonecznych w Gminie Niepołomice

– Inwentaryzacja obiektów, przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej na potrzeby montażu kolektorów słonecznych w Gminie Rząśnia

– Inwentaryzacja obiektów, przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na potrzeby montażu kolektorów słonecznych w Gminie Gołcza

– Inwentaryzacja obiektów, przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby montażu kolektorów słonecznych w Gminie Racławice

– Inwentaryzacja obiektów, przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na potrzeby montażu kolektorów słonecznych w Gminie Żarnowiec

– Inwentaryzacja obiektów, przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na potrzeby montażu kolektorów słonecznych w Gminie Kroczyce

– Inwentaryzacja obiektów na potrzeby montażu kolektorów słonecznych w Dolinie Wisłoki

– Nadzór Inwestorski – Inspektor – w Gminie Racławice

– Montaże instalacji solarnych w projektach gminnych

– i wiele innych realizacji.

Nasze realizacje dotyczą głównie inwentaryzacji obiektów, przygotowywania dokumentacji projektowej i montażu urządzeń, jednak jesteśmy otwarci na wszelką współprace w zakresie szeroko pojętej energetyki odnawialnej.