Inwentaryzacja obiektów

inwentaryzacja

 

Firma AdMat-Eko Energia Odnawialna zajmuje się inwentaryzacja obiektów do celów przygotowania dokumentacji projektowej.

 

Inwentaryzacja obiektów co to takiego?

Jest to przedstawienie rzeczywistego stanu  budynku, pomiary do tego celu dokonywane są z natury. Jest to działanie niezbędne ponieważ wiele budynków odbiega w rzeczywistości od tego co umieszczone jest na projekcie, bądź obiekt nie posiada go w ogóle. Inwentaryzacja obiektów przedstawiana jest w postaci dokumentacji papierowej, a następnie w postaci elektronicznej.

Pełna inwentaryzacja obiektów powinna zawierać:

   • Opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni,
   • Opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku,
   • Rzut działki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem wraz ze schodami, tarasem, chodnikiem, śmietnikiem, studnią, szambem, ogrodzeniem, podziemnymi i naziemnymi przyłączami i sąsiednią zabudową,
   • Zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100,
   • Rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z naniesionymi elementami więźby, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia,
   • Przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu),
   • Media – punkty gniazd elektrycznych, instalację wodnokanalizacyjną, instalacje gazową
   • Elewacje budynku,
   • Dokumentację fotograficzną w postaci zdjęć

 

NASZA OFERTA

Zwraca się szczególną uwagę by inwentaryzacja obiektów dokonywana była w sposób rzetelny i bez uproszczeń. Nasi doświadczeni projektanci działają w sposób profesjonalny i indywidualny dla każdego przypadku. Każdy obiekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego też nie działamy schematycznie docieramy do każdego budynku, by inwentaryzacja obiektów była wykonana w sposób profesjonalny.

Firma AdMat-Eko przeprowadza inwentaryzacje obiektów:

– na potrzeby montażu kolektorów słonecznych,

– na potrzeby montażu ogniw fotowoltaicznych,

– na potrzeby montażu pomp ciepła,

– na potrzeby montażu i wymiany systemów centralnego ogrzewania,

– oraz na inne zapotrzebowanie zgodnie z oczekiwaniem kontrahentów.

Inwentaryzacja obiektów pozwala nam określić stan techniczny budynków na jakim mają być zamontowane kolektory słoneczne , pompy ciepła, bądź panele fotowoltaiczne.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką NASZE REALIZACJE

 

Dla kogo oferta?

Naszą ofertę kierujemy zarówno do Klientów indywidualnych, gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, instytucji użyteczności publicznej oraz innych osób, które są zainteresowane współpracą w przedstawionym przez nas zakresie usług.

Działamy na terenie całej Polski