Audyt energetyczny

audyt

 

Audyt energetyczny jest doskonałym rozwiązaniem jeżeli masz już dość wciąż rosnących rachunków za ogrzewanie. Dzięki niemu możesz sprawdzić w jaki sposób możesz uzyskać premię termomodernizacyjną lub remontową, która może pokryć nawet 20 proc. kredytu zaciągniętego na remont budynku.

Pierwszym krokiem do uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest wykonanie audytu energetycznego budynku.

 Czym jest audyt energetyczny?

Pierwszym krokiem do uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest wykonanie audytu energetycznego budynku.. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. Audyt energetyczny jest to ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności (np. okres zwrotu nakładów). Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w naszym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Audyt energetyczny bardzo precyzyjnie opisuje kilka sposobów modernizacji i dostarcza na ich temat wszelkich informacji ułatwiając podjęcie decyzji o wyborze ostatecznego wariantu do realizacji. Audyt wskazuje ponadto optymalny, czyli najkorzystniejszy dla określonych kryteriów zakres i sposób modernizacji.

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy: 

– inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
– stwierdzenie, na jakie sposoby termomodernizacja budynku może być przeprowadzona,
– ocenę opłacalności każdej z metod,
– wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego budynku.

 Kto powinien przeprowadzić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanego audytora energetycznego. Na rynku występuje obecnie bardzo dużo technologii i technik grzewczych, jak również technologicznie zaawansowanych, nowoczesnych i niestety nieco skomplikowanych technologii ociepleniowych. Jeżeli dołączymy do tego całą gamę urządzeń wentylacyjnych, niezliczoną ilość rodzajów okien, urządzeń do racjonalizacji zużycia wody, metod pozyskania energii słonecznej i odnawialnej to okaże się, że do poprawnego wykonania analizy dostępnych sposobów i optymalizacji zakresu termomodernizacji potrzebna jest dosyć profesjonalna wiedza i umiejętności inżynierskie. Konieczna jest termowizja, konieczne jest również użycie wcale nieprostej metodyki obliczeniowej. Osobą posiadającą profesjonalną wiedzę jest właśnie audytor energetyczny, a metodyka obliczeń, analizy i wyniki obliczeń szczegółowo opisane są w audycie energetycznym.

Firma AdMat-Eko oferuje wykonanie audytów energetycznych budynków:

 • mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych),

 • usługowych,

 • przemysłowych,

 • użyteczności publicznej.

Audyt energetyczny wykonany przez naszą firmę może być podstawą do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych a także programów strukturalnych.

Audyt energetyczny obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii tj.:

 • przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy),

 • okna,

 • instalacje grzewcze,

 • instalacje wentylacyjne,

 • instalacje klimatyzacyjne,

 • instalacje ciepłej wody użytkowej,

 • oświetlenie,

 • dźwigi osobowe i towarowe,

 • zastosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii),

 • zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego,

 • zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu (kogeneracja i poligeneracja).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty